Solaria Nishitetsu Hotel 

Seoul Myeongdong Floor Guide

22层
豪华套房
21层
前台 , 餐厅 <SOL> , 吸烟室
7层 ~20层
客房
6层
洗衣房
1层 ~ 6层
酒店 外设施  ( Adidas 等等 )
1层
酒店入口

Solaria Nishitetsu Hotel 

Seoul Myeongdong

Floor Guide 
22层

豪华套房

21
 
前台 , 餐厅 <SOL> , 吸烟室

7 ~20

客房

6层

洗衣房

1 ~ 6

酒店 外设施  ( Adidas 等等 )

1

酒店入口
NNR Hotels International Korea Co., Ltd.     HQ Address: 27 Myeong-dong 8-gil, Jung-gu, Seoul (Myeong-dong 2-ga)     President : SHIMIZU KAORU

Business Registration Number : 201-86-41554     Mail-order business report number : 제 2015-서울중구-1203 호

Telephone : +82-2-773-1555     Reservation tel. : +82-2-773-1557


Copyright 🄫 2020 Solaria Nishitetsu Hotel Seoul Myeongdong All right reserved.

플로어가이드

공지사항

자주하는질문

오시는길


엔엔알 호텔즈 인터내셔날 코리아 주식회사

서울시 중구 명동 8길 27 (명동 2가)

 대표이사  SHIMIZU KAORU

사업자 등록번호 : 201-86-41554

 통신판매업신고번호 : 제 2015-서울중구-1203 호

대표전화 : +82-2-773-1555     예약전화 : +82-2-773-1557

Copyright 🄫 2020 Solaria Nishitetsu Hotel Seoul Myeongdong All right reserved.